Referenser

"Hanna Kviman har varit en stor tillgång i arbetet med ensamkommande ungdomar. När hon introducerade lågaffektivt bemötande i mina verksamheter gav det mig som föreståndare och personalen ytterligare verktyg i arbetet med de traumatiserade ungdomarna på HVB-hemmen." Anja Björk Rudberg. Föreståndare HVB.

”Som rektor har jag under många år samarbetat med skolpsykolog Hanna Kviman. Hanna gör observationer, utbildar, handleder skolans personal samt gör WiSC-utredningar. Hanna är en klok och kunnig person där jag som rektor kan känna mig trygg i att hon kan tolka och förklara situationer som uppkommer på ett sätt som blir tydligt för elever, föräldrar och skolans personal. Tydligt men respektfullt! Hanna är väldigt tillgänglig och tillmötesgående i att bistå skolan med det som vi är i behov av.” Karin Järleby.