top of page

Tjänster

Misty Woodland

"Hanna Kviman har varit en stor tillgång i arbetet med ensamkommande ungdomar. När hon introducerade lågaffektivt bemötande i mina verksamheter gav det mig som föreståndare och personalen ytterligare verktyg i arbetet med de traumatiserade ungdomarna på HVB-hemmen." Anja Björk Rudberg. Föreståndare HVB.

”Som rektor har jag under många år samarbetat med skolpsykolog Hanna Kviman. Hanna gör observationer, utbildar, handleder skolans personal samt gör WiSC-utredningar. Hanna är en klok och kunnig person där jag som rektor kan känna mig trygg i att hon kan tolka och förklara situationer som uppkommer på ett sätt som blir tydligt för elever, föräldrar och skolans personal. Tydligt men respektfullt! Hanna är väldigt tillgänglig och tillmötesgående i att bistå skolan med det som vi är i behov av.” Karin Järleby.

NPF

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Autism/Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa funktionsvarianter kan ge individen många styrkor och "superkrafter". Men framförallt har många av dessa individer medfödda sårbarheter och svårigheter vilket lägger ett stort och viktigt ansvar på omgivningen att bemöta och hantera dessa personer rätt. 

bottom of page