top of page

 Mail: kontakt@hannakviman.se

 Telefon: 070 5454 414

Leg. Psykolog, Hanna Kviman

"Hanna Kviman kan få det svårförståeliga att bli begripligt och hanterbart. Hon har stor kunskap inom npf och med sitt lugn och sin klokhet arbetar hon för att elever, föräldrar och lärare ska få möjligheter att tillsammans arbeta mot samma mål"

-Karin Brånebäck. Lärare, föreläsare och driver en av Sveriges största pedagogiska bloggar.

About
Om mig

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med:

 • Implementering av lågaffektivt bemötande (LAB) i organisationer.

 • Handledning av personalgrupper

 • Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism och ADHD) och individer med Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

 • Föreläsningar om NPF, IF och LAB.

 • Utredningar av barn, ungdomar och vuxna.

 • Ofrivillig skolfrånvaro, s.k. hemmasittare.

 • Traumatiserade ungdomar (utbildad i behandlingsmetoden Prolonged Exposure).

Med en bakgrund som psykolog inom BUP, skola, HVB och jour-och familjehem är jag van att bistå med insatser på olika nivåer inom en organisation. Jag arbetar främst gentemot skola, omsorg och LSS-verksamheter.

 

Jag är verksam i hela Stockholmsområdet men tar mig även an uppdrag i resten av Sverige.

 

Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna samt ingår i det nationella nätverket Lågaffektiva psykologer.

2006 tog jag min psykologexamen med inriktning KBT.  Sedan dess har jag gått specialistkurser för psykologer inom krishantering, trauma samt diagnostik och kliniska bedömningar av barn.

Jag är även utbildad i riksbedömningsverktyget ERASOR.

Tjänster

Specialiserad på barn och ungdomar med ett problemskapande beteende

NPF

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Autism/Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa funktionsvarianter kan ge individen många styrkor och "superkrafter". Men framförallt har många av dessa individer medfödda sårbarheter och svårigheter vilket lägger ett stort och viktigt ansvar på omgivningen att bemöta och hantera dessa personer rätt. 

Utredning

Vid misstänkta svårigheter, ADHD, svag begåvning eller autism kan jag göra en första bedömning av individens kognitiva fungerande för att sedan remittera till lämplig instans. Uppdragsgivare kan bl.a. vara skolor, HVB eller privatpersoner. Personalen kan efter en utredning anpassa skolan och vardagen efter individens behov. Jag utför även kognitiva bedömningar med icke-språkliga test vilken lämpar sig väl för individer med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. 

Lågaffektivt bemötande

Föreläsningar

Jag implementerar lågaffektivt bemötande i olika verksamheter genom föreläsningar, workshops och handledning. LAB är en metod som ger personalen ett välfungerande och strukturerat arbetssätt att hantera extra sårbara individer på. Med rätt bemötande och med en förståelse för en individs sårbarhet och styrkor kan man skapa en välfungerande väg framåt för individen. Lågaffektivt bemötande lägger ansvaret på omgivningen att förstå en individs funktionsnivå och därefter anpassa miljön och pedagogiken.

 

LAB är en lämplig metod vid:

 • Autism och ADHD 

 • Intellektuell funktionsnedsättning

 • Utåtagerande beteende

 • Självskada

 • Trauma

 

Jag föreläser om lågaffektivt bemötande, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning samt om trauma och PTSD. 

Handledning

Jag handleder personalgrupper inom särskola, skolor med AST-inriktning och vanlig grundskola. Vidare handleder jag inom omsorg och LSS-verksamheter.

Oftast handlar det om metodhandledning (LAB) och om hur man bäst hanterar individer med NPF, självskada eller trauma. Personalen ges alltid möjlighet att plocka in fallbeskrivningar från sin egen verksamhet.

Föräldrastöd

Att vara förälder till ett barn med ett annorlunda fungerande kan skapa enorm stress, frustration och vanmakt. Jag hjälper familjer med en ökad förståelse för svårigheterna vilket skapar en lugnare hemsituation och bästa möjliga strategier i vardagen. Jag har själv vuxna barn med npf-problematik och känner därför väl till vilka utmaningar man som förälder kan ställas inför.

Contact

Välkommen att kontakta mig

Hanna Kviman

Besöksadress: för tillfället sker all kontakt digitalt.

Mail: kontakt@hannakviman.se

                     

Innehar F-skattebevis

Success! Message received.

© 2018 Hanna Kviman

bottom of page