Mail: kontakt@hannakviman.se

 Telefon: 070 5454 414

Leg. Psykolog, Hanna Kviman

"Hanna Kviman kan få det svårförståeliga att bli begripligt och hanterbart. Hon har stor kunskap inom npf och med sitt lugn och sin klokhet arbetar hon för att elever, föräldrar och lärare ska få möjligheter att tillsammans arbeta mot samma mål"

-Karin Brånebäck. Lärare, föreläsare och driver en av Sveriges största pedagogiska bloggar.

 
Om mig

Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med:

  • Implementering av lågaffektivt bemötande (LAB) i organisationer.

  • Handledning av personalgrupper

  • Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism och ADHD) och individer med Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

  • Föreläsningar om NPF, IF och LAB.

  • Utredningar av barn, ungdomar och vuxna.

  • Ofrivillig skolfrånvaro, s.k. hemmasittare.

  • Traumatiserade ungdomar (utbildad i behandlingsmetoden Prolonged Exposure).

Med en bakgrund som psykolog inom BUP, skola, HVB och jour-och familjehem är jag van att bistå med insatser på olika nivåer inom en organisation. Jag arbetar främst gentemot skola, omsorg och LSS-verksamheter.

 

Jag är verksam i hela Stockholmsområdet men tar mig även an uppdrag i resten av Sverige.

 

Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna samt ingår i det nationella nätverket Lågaffektiva psykologer.

2006 tog jag min psykologexamen med inriktning KBT.  Sedan dess har jag gått specialistkurser för psykologer inom krishantering, trauma samt diagnostik och kliniska bedömningar av barn.

Jag är även utbildad i riksbedömningsverktyget ERASOR.

 

NPF

Lågaffektivt bemötande

 

Välkommen att kontakta mig

Föreläsningar

Hanna Kviman

Besöksadress: Västerlånggatan 27 Stockholm

Postadress: Hamngatan 18

185 32 Vaxholm

Mail: kontakt@hannakviman.se

Mobil tel: 070 5454 414 

                     

Innehar F-skattebevis

Vid misstänkta svårigheter, ADHD, svag begåvning eller autism kan jag göra en första bedömning av individens kognitiva fungerande för att sedan remittera till lämplig instans. Uppdragsgivare kan bl.a. vara skolor, HVB eller privatpersoner. Personalen kan efter en utredning anpassa skolan och vardagen efter individens behov. Jag utför även kognitiva bedömningar med icke-språkliga test vilken lämpar sig väl för individer med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. 

© 2018 Hanna Kviman